ГУРСЬКА Вікторія Миколаївна

ПІБ здобувача

 ГУРСЬКА Вікторія Миколаївна

 Тема дисертації

«Оптимізація доз та способів внесення добрив під буряки цукрові на чорноземі вилугуваному Правобережного Лісостепу України»

 Шифр та назва галузі знань

 20 "Аграрні науки та продовольство"

 Код та назва спеціальності

 201 Агрономія

 Контактна особа

 Завідувач аспірантури: Наталія ЗАЦЕРКОВНА
E-mail: aspiranturaisb@ukr.net 
номер телефону: (098) 926-75-62

 

 Інформація про  захист

 Дата та місце захисту

 « 25  »    __червня_ 2024 р. о _10-00__ годині за адресою: 03110, м Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1, Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

 Науковий керівник

 Іваніна Вадим Віталійович,
доктор сільськогосподарських наук, 
06.01.04 Агрохімія, професор, завідувач відділу агрохімічних досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

 Голова ради

 Саблук Василь Трохимович
 доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 – рослинництво, професор, завідувач лабораторії лабораторії ентомології і фітопатології Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

 Рецензенти

 Доронін Володимир Аркадійович,
доктор сільськогосподарських наук,  06.01.14 Насінництво, професор, завідувач лабораторії насіннєзнавства, насінництвіа та розсадництва, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України    РЕЦЕНЗІЯ

Стрілець Оксана Петрівна,
кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.09 Рослинництво, старший дослідник, завідуюча сектором агрохімічних та вегетативних досліджень Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України                      РЕЦЕНЗІЯ

 Опоненти

 Господаренко Григорій Миколайович, доктор сільськогосподарських наук, 06.01.04 - агрохімія, професор кафедри агрохімії та ґрунтознавства,  Уманський національний університет садівництва Міністерства освіти і науки України     ВІДГУК
КЕП Господаренко Г.М.

БИКІН Анатолій Вікторович,
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.04 - агрохімія, завідувач кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва ім. О.І. Душечкіна,  Національний університет біоресурсів і природокористування України         ВІДГУК
КЕП Бикіна А.В.

 Рішення Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН про створення разової спеціалізованої вченої ради
від 30.04.2024 р

НАКАЗ

 Висновок наукового керівника

ВИСНОВОК

 Висновок відділу агрохімії і грунтознавства  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

 Висновок про наукову новізну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

 Дисертація

 Рішення Спецради

 

 Відеотрансляція захисту доступна за посиланням:

Тема: Захист дисертаційної роботи Гурська
Войти Zoom Конференция
https://us06web.zoom.us/j/85683727010?pwd=SwirteBat5GTX1LMajX5pEZ1VtRWCb.1

Идентификатор конференции: 856 8372 7010
Код доступа: 701981

 

  Відеозапис засідання ради

Українська