ТЕРЕЩЕНКО Ірина Сергіївна

ПІБ здобувача: 

ТЕРЕЩЕНКО Ірина Сергіївна

Тема дисертації:

"Продуктивність сорго цукрового залежно від прояву алелопатично активних речовин культури у Лісостепу правобережному», затверджена Вченою радою ІБКіЦБ 
6 листопада 2019 року (протокол №  13)

Шифр та назва галузі знань:

20 "Аграрні науки та продовольство"

Код та назва спеціальності:

201 Агрономія

Контактна особа

Завідувач аспірантури: Наталія ЗАЦЕРКОВНА
E-mail: 
aspiranturaisb@ukr.net 
номер телефону: (098) 926-75-62

Інформація про захист

 

Дата та місце захисту:

«  15  »    грудня    2023 р. о 10-00 годині за адресою: 03110, м Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1, Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Науковий керівник:

Сторожик Лариса Іванівна
 доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 – рослинництво, професор 201 - агрономія, членкиня -кореспондентка НААН, головний науковий співробітник лабораторії насіннєзнавства, насінництва та розсадництва Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Голова ради:

Присяжнюк Олег Іванович, доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 рослинництво, професор - 201 агрономія, завідувач відділу цифрових технологій в агрономії  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Рецензенти

Орлов Станіслав Дмитрович, доктор сільськогосподарських наук, 06.01.05 – селекція і насінництво, с. н. с.,  завідувач відділу селекції та насiнництва   сільськогосподарських культур Iнституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України             РЕЦЕНЗІЯ

Зінченко Олеся Анатоліївна, кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.05 – селекція і насінництво; старший дослідник- 201 агрономія, Вчений секретар Iнституту бiоенергетичних культур i цукрових бурякiв НААН України                     РЕЦЕНЗІЯ

Опоненти:

Карпук Леся Михайлівна,
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 - рослинництво, професор кафедри землеробства, агрохімії та ґрунтознавства,  Білоцерківський національний аграрний університет     ВІДГУК

Макарчук Олександр Сергійович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент - 201 агрономія, завідувач кафедри генетики, селекції і насінництва ім. проф. М.О. Зеленського Національного університету біоресурсів і природокористування МОН України
                      ВІДГУК

Рішення Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН про створення разової спеціалізованої вченої ради
від 23 жовтня 2023 р.

НАКАЗ

Висновок наукового керівника:

ВИСНОВОК

Висновок лабораторії насіннєзнавства, насінництва та розсадництва Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Рішення Спецради

 

Відеотрансляція захисту доступна за посиланням:
Присоединяйтесь к конференции Zoom

https://us06web.zoom.us/j/86957090848?pwd=4x6JIVUxuzgu7fyQrTuQ3kZOxo3IeS.1
Идентификатор встречи: 869 5709 0848
Код доступа: 580497

 

Відеозапис засідання ради

Українська