КИРИЧОК МИКОЛА ІВАНОВИЧ

ПІБ здобувача: 

Киричок Микола Іванович

Тема дисертації:

"Особливості процесів забур’янення  посівів сої і розробка систем захисту від бур'янів без хімічних стресів рослин культури", затверджена Вченою радою ІБКіЦБ  30 січня 2018 року (протокол №  1)

Шифр та назва галузі знань:

20 "Аграрні науки та продовольство"

Код та назва спеціальності:

202 Захист і карантин рослин

Контактна особа

Завідувач аспірантури: Наталія ЗАЦЕРКОВНА
E-mail:
 aspiranturaisb@ukr.net 
номер телефону: (098) 926-75-62

Інформація про захист

 

Дата та місце захисту:

«  22 »    грудня    2023 р. о 9-00 годині за адресою: 03110, м Київ, вул. Клінічна, 25, корпус 1, Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Науковий керівник:

Макух Ярослав Петрович, доктор сільськогосподарських наук, 06.01.13 гербологія, професор - 202 захист і карантин рослин, завідувач відділу здоров’я рослин
 Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Голова ради:

Присяжнюк Олег Іванович
 доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 – рослинництво, професор 201 - агрономія, завідувач відділу цифрових технологій в агрономії  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Рецензенти

Саблук Василь Трохимович
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.09 рослинництво, 06.01.11 захист рослин від шкідників і хвороб; професор 16.00.10 – ентомологія, завідувач лабораторії фітопатології і ентомології Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН                    РЕЦЕНЗІЯ

Різник Владислав Миколайович,
кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.13 – гербологія, старший науковий співробітник лабораторії землеробства та гербології  Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України                    РЕЦЕНЗІЯ

Опоненти:

Ткаліч Юрій Ігорович, 
доктор сільськогосподарських наук, 06.01.01 - загальне землеробство, професор 06.01.01 - загальне землеробство, проректор з наукової та інноваційної діяльності Дніпровського державного аграрно-економічного університету Міністерства освіти і науки України                ВІДГУК

Задорожний Віктор Сергійович,
кандидат сільськогосподарських наук, 06.01.01.загальне  землеробство, старший науковий співробітник 06.01.01.загальне землеробство, заступник директора з наукової роботи Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН       ВІДГУК

Рішення Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН про створення разової спеціалізованої вченої ради
від 16.10.2023 р

НАКАЗ

Висновок наукового керівника:

ВИСНОВОК

Висновок відділу здоров’я рослин Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація

Рішення Спецради

 

Відеотрансляція захисту доступна за посиланням:
Topic: Захист дисертаційної роботи Киричка М.І.
Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/83312164693?pwd=ylHai24QAf84gUmKFyfZXTP3EFnwcp.1

Meeting ID: 833 1216 4693
Passcode: 076066

 

Відеозапис засідання ради

 

 

Українська