Лабораторія насіннєзнавства, насінництва та розсадництва

Телефон: 

 

Завідувач лабораторії
Доронін Володимир Аркадійович
д.с.-г.н., професор

 

Штатний склад лабораторії

ПІБ

Посада

Вч. ступінь

Вч. звання

Телефон

Доронін Володимир Аркадійович

зав. лаб.

д.с.-г.н.

професор

(044) 2753355

 

Сторожик Лариса Іванівна

гол. н. с

д. с.-г.н.

с.н.с.

(044) 2755044

Кравченко Юлія Анатолівна

с.н.с.

к.с.-г.н.

с.н.с.

(044) 2753355

Дрига Вікторія Вікторівна

с.н.с.

к.с.-г.н.

-

(044) 2753355

 

Ковальчук Валентин Анатолійович

провід. фахівець

-

-

(044) 2755200

Башлай Василь Іванович

лаборант

-

-

(044) 2755200

Башлай Ольга Михайлівна

лаборант

-

-

(044) 2755200

Зуза Віктор Олексійович  с.н.с.      

 

Характеристика наукових досліджень

Формування якості та урожаю насіння свічграсу (проса прутоподібного) – біоенергетичної культури залежно від біологічних особливостей сортів, абіотичних і біотичних чинників. Будуть з’ясовані процеси формування генеративних органів рослин проса прутоподібного залежно від сортових особливостей та кліматичних умов вирощування, виявлені закономірності формування якості насіння та дослідженні можливі шляхи зниження його біологічного стану спокою з метою підвищення схожості насіння.

Вивчення закономірностей формування якісних та кількісних показників наземної маси біоенергетичної верби на маргінальних землях залежно від сортових особливостей, біотичних та абіотичних чинників. На підставі фундаментальних досліджень буде розроблено спосіб виробництва та зберігання садивного матеріалу, який запобігав би порушенню проходження органогенезу і забезпечував би одержання високоякісного садивного матеріалу та високу їх приживлюваність в польових умовах.

Встановлення закономірностей формування врожаю та якості насіння буряків за вирощування direct method (безвисадковим) способом в умовах зміни клімату в зоні Лісостепу України. На підставі теоретичних досліджень буде розроблено модель direct method (безвисадкового) способу вирощування в умовах зміни клімату Лісостепу України, що забезпечить одержання насіння з доброякісністю не менше 98%.

Наукова продукція (наукові публікації), послуги, що надаються
Надання рекомендацій насінницьким господарствам з впровадження інтенсивних технологій вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим і висадковим способами та післязбиральної його очистки, рекомендацій насіннєвим заводам з передпосівної підготовки насіння до сівби. Проведення консультацій з визначення посівних якостей насіння.

1. Доронін В.А., Поліщук В.В., Доронін А.В., Кравченко Ю.А., Миколайко В.П., Кравченко В.С. Насінництво цукрових буряків [наукове видання]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський М.М.»), 2018. – 380 с.
2. Дрига В.В., Доронін В.А. Формування садивного матеріалу міскантусу гігантського. Монографія. LAP Lambert Academic Publishing RU. 2019. 190 с.
3. Доронін В.А., Моргун А.В., Моргун І.А., Кравченко Ю.А., Дрига В.В.,Доронін А.В., Поліщук В.В., Миколайко В.П., Яценко А.О. Формування насіння цукрових буряків та садивного матеріалу міскантусу в умовах краплинного зрошення: наукове видання /за редакцією В,А. Дороніна. – Умань: вид. Сочинський М.М., 2019. – 194 с.
4. Volodymyr Doronin, Viktorisa Dryha, Hryhorii Honcharuk, Oleh Prysiazhniuk, Lesia Karpuk, Andrii Pavlichenko, Anna Kryvenko and Valentyn Polischuk Seed Germination of switchgrass (Panicum virgatum L.) depending onits Biological peculiarities. Plant Archives Volume 20 No. 2, 2020 pp. 7493-7496. http://www.plantarchives.org/20-2/7493-7496%20  (Скопус).
5. V.V. Dryha, V.A. Doronin, V.M. Sinchenko, Yu.A. Kravchenko, H.S. Honcharuk, N.S. Zatserkovna, L.M. Karpuk, V.P. Mykolaiko Influence of harvesting terms on the quality of switchgrass seeds. Ukrainian Journal of Ecology, 2021, 11(3), 8-13, doi: 10.15421/2021_134. (Web of Science). https://www.ujecology.com/articles/influence-of-harvesting-terms-on-the-quality-of-switchgrass-seeds.pdf
6. Balian A.V., Prysiazhniuk O. I., Cherniak M. O. and Storozhyk L.I.  ECONOMIC ASPECTS OF AGROCHEMICALS USE FOR WINTER WHEAT IN UKRAINE. Plant Archives Volume 21, No 1, 2021 pp. 124-129 (Scopus) http://www.plantarchives.org/article/economic-aspects-of-agrochemicals-use-for-winter-wheat-in-ukraine.pdf
7. Балагура О.В., Балан В.М., Доронін В.А., Волоха М.П. Удосконалення технології вирощування насіння буряків кормових у Центральному Лісостепу України. Біоенергетика. 2021. № 1(17). С. 9-11.
8. Дрига В.В. Вплив вологості ложе для пророщування насіння проса прутоподібного (PANICUM VIRGATUM L.) на його схожість. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Агрономія і біологія». 2021. Вип. 1(43). С. 19-25.
9. Сторожик Л.І. Музика О.В. Формування структурних показників урожаю сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування.  Новітні агротехнології, ІБКіЦБ.2017, № 5. ISSN 2410-1303 (online)
10. Сторожик Л.І., Войтовська В.І.  Вісник Білоцерківського НАУ. Сер. Агробіологія. 2018,  № 1(138). с. 50-59
11. Пат. 108992, МПК (2016.01), А01Н 4/00, АО1В 79/00 Спосіб вегетативного розмноження садивного матеріалу міскантусу // Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Доронін В.В., Дрига В.В., Ярощук Т.А., Ярощук І.Е. - № u 2016 00732; Заявл. 01.02.2016, Опубл. 10.08.2016, бюл. № 15.
12. Пат. 130398 Україна, МПК (2018.01), А01 1/00 Спосіб підвищення схожості насіння цукрових буряків в процесі його передпосівної підготовки / Доронін В.А., Балан В..М., Кравченко Ю.А., Доронін В.В. - № заявки u 2018 05429. – Опубл. 10.12.2018. бюл. №23.
13. Пат. 126251 Україна, Споміб підготовки поля для сівби сорго / Сторожик Л.І., Зиков П.Ю., Герасименко Л.А. - № заявки u 2018 00 215. 2018.
14. Пат. № 143580 Україна, МПК (2020.01) А01С 1/00 Спосіб визначення лабораторної схожості насіння проса прутоподібного (Раnісum virgatum L.). Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Дрига В.В., Доронін В.В., Мандровська С.М., Гончарук Г.С. № заявки u 2019 11270. Опубл. 10.08.2020.бюл. № 15.

Методичні рекомендації

1.Удосконалений спосіб вирощування насіння цукрових буряків методичні рекомендації / М. В. Роїк, В. М. Сінченко, В. А. Доронін, В. М. Балан, Н. Г. Гізбуллін, Ю. А. Кравченко, М. Д. Будовський, В. В Дрига. В. В. Доронін. К. : ІБКіЦБ, 2018. 49 с.
2. Методика визначення посівних якостей насіннєвого матеріалу та заходи допосівної підготовки насіння проса прутоподібного (Раnісum virgatum L.) / Курило В.Л., Доронін В.А., Кулик М.І., Дрига В.В. Полтава, ПДАА, 2020. 30 с.
3. Визначення якості насіння проса прутоподібного (свічграсу) Panicum virgatum L. : методичні рекомендації / М.В. Роїк, В. А. Доронін, Ю. А. Кравченко, В.В. Дрига, В. В. Доронін, Г. С. Гончарук. К. : ЦП «Компринт», 2021. 10 с.
4. Спосіб підвищення якості насіння проса прутоподібного (Panicum virgatum L.). методичні рекомендації / В. В Дрига, В. А. Доронін, Ю. А. Кравченко, В. В. Доронін. К. : ЦП «Компринт», 2021. 15 с.
5. Репродукування садивного матеріалу міскантусу гігантського. методичні рекомендації / М.В. Роїк, В. А. Доронін, В. В Дрига. Ю. А. Кравченко, В. В. Доронін. К. : ЦП «Компринт», 2021. 49 с.
6. Войтовська В.І., Сторожик Л.І., Терещенко І.С. Визначення дії алелопатично-активних речовин рослин та післяжнивних решток сорго цукрового в агрофітоценозах сільськогосподарських культур/ Методичні рекомендації, Видавничо-поліграфічний центр «Візаві»,  2021, 20 с.

 

 

 

Розмноження базисного насіння цукрових буряків