День поля «Сортові ресурси та ефективні технології виробництва кормів»

23 травня 2019 року на базі Виставково-інноваційного центру НААН та дослідного поля ІБКіЦБ (с. Ксаверівка-2, Васильківський р-н, Київська обл.) відбувся День поля на тему «Сортові ресурси та ефективні технології виробництва кормів».
Мета заходу – популяризація та пропаганда вітчизняних сортових ресурсів кормових культур наукових установ НААН і технологій виробництва з них високоякісних кормів, а також біоенергетичних культур системи ІБКіЦБ для виробництва біосировини.

 

 

У заході взяли участь керівники та наукові співробітники науково-дослідних установ НААН; керівники і спеціалісти Державних підприємств Дослідних господарств НААН, селекціонери, головні спеціалісти по тваринництву агроформувань різних форм власності.

Зі вступним словом виступив вице-президент Національної академії аграрних наук України, директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків академік НААН Микола Володимирович Роїк. Він представив концепцію стратегії розвитку аграрної науки України в умовах сучасних суспільних викликів, економічних та еколого-кліматичних змін.

Зокрема, в своєму інтерв’ю він розповів про основне завдання полігону, який відображає діючі моделі сучасних досягнень аграрної науки, на якому представлено широкий спектр науково-методичних розробок (1230 натурних експонатів) у вигляді сортів занесених до Реєстру сортів рослин України та кращих елементів інтенсивних технологій вирощування сільськогосподарських рослин.

 

 

 

В ході семінару на одній із робочих площадок відбулася творча зустріч вице-президента НААН академіка Роїка Миколи Володимировича з директором ННЦ «Інститут землеробства НААН» академіком Камінським Віктором Францевичем і членом-кореспондентом професором Рижуком Сергієм Миколайовичом, на якій було обгрунтовано напрямки розвитку аграрної науки в умовах швидкоплинних змін у економіці України та підвищення ролі аграрної науки у рості ВВП.

 

На окремих робочих площадках були також обговорені проблеми галузі буряківництва і виробництва біоенергетичних культур.
Провідний вчений в галузі буряківництва заступник директора ІБКіЦБ з наукової роботи Віктор Миколайович Сінченко поділитися роздумами про несолодку долю «солодкого кореню», зокрема він представив програму виходу з кризи галузі буряківництва, пов’язаною зі значним скороченням посівних площ під даною стратегічною культурою. Обгрунтував напрями подолання негативних явищ в її розвитку шляхом широкого впровадження сучасних інноваційних науково-методичних  розробок науковцями інституту.

Безпосередньо на дослідних ділянках з технології вирощування цукрових буряків Сінчено В.М. та завідувач відділу технологій вирощування біоенергетичних культур Ганженко Олександр Миколайович розповіли про кроки реалізації програми прогнозування майбутнього врожаю шляхом аналізу динаміки росту коренеплодів та їх морфологічних змін.
 

Завідувач відділу захисту рослин від хвороб, шкідників, бур"янів інституту академік Іващенко Олександр Олексійович акцентував увагу наукової спільноти та тому, що шкодочинні організми є важливим лімітуючим фактором врожаю. Зокрема, він відмітив, що в умовах кардинальних змін клімату в цілому та локальних екстремальних проявів погоди вже на початку вегетаційного періоду 2019 року відбулось наростання дії шкодочинних факторів, в тому числі у зв"язку зі збільшенням чисельності комах, на врожай сільськогосподарських культур. На прикладі кількох яскравих моментах він продемонстрував потенційну загрозу шкодочинної біоти за умов збільшення вмісту двоокису вуглецю в атмосфері.
 

Група науковців інституту під керівництвом професора Фучила Ярослава Дмитровича провела роботу з обладнання експериментальних ділянок для визначення динаміки росту і розвитку різних видів біоенергетичних культур – міскантусу, свічграсу, біоенергетичної верби, тополі.
 

На підведенні підсумків вчені та виробничники відмітили значну інформаційну насиченість порядку денного та цілеспрямованість наукових розробок на надання конкретної допомоги виробничникам  галузі АПК нашої держави.

  

   

   Робочі моменти Дня поля

 

 

 

 

 

Один із організаторів Дня поля завідувач відділу кормових, зернових колосових та технічних культур Бугайов Василь Дмитрович демонструє селекційні досягнення Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН.