КРУГЛИЙ СТІЛ

8 жовтня 2013 року в Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» відбувся круглий стіл на тему «Агрохолдинги в Україні: економічні, соціальні та екологічні аспекти і перспективи діяльності», у якому від Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків взяли участь завідувачі лабораторіями Бондар В.С. і Пиркін В.І.

Учасники круглого столу відмітили, що в руслі світових тенденцій економічного розвитку агрохолдинги України у певній мірі збільшили свій внесок у забезпечення продовольчої незалежності держави, наростили її експортний потенціал, технічне і технологічне переоснащення ряду галузей агропромислового сектору.
Однак, діяльність агрохолдингів, які орендують значні, іноді надто крупні у кілька сот тисяч гектарів земельні угіддя, створює відчутну соціальну напругу у сільській місцевості з причин вилучення основної маси прибутку, неуваги до розвитку інфраструктури сіл і селищ, низького рівня орендної плати за земельні паї, підвищення рівня безробіття, дисбалансу рослинницьких і тваринницьких галузей та ін.. Гострою проблемою стає монополізм надто крупних (до 500 тис. га) агрохолдингів, витіснення з ринку середніх і дрібних господарств. Крупним недоліком є відсутність чіткого оформлення юридичного статусу «агрохолдингу» та недоступність звітно-статистичних даних щодо результатів їх діяльності.
Учасники круглого столу запропонували державним органам цілий ряд заходів щодо впорядкування діяльності вищезазначених формувань, зокрема щодо унормування юридичного статусу і розмірів земельних угідь, соціального спрямування, налагодження статистичної звітності, дотримання норм антимонопольного законодавства, введення податку з чистого прибутку, нормування кількості робітників та ін..