КРУГЛИЙ СТІЛ НА ТЕМУ: “ПОШУК АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИДІВ ПАЛИВА ТА ШЛЯХІВ ЗМЕНШЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА ВІД ГАЗУ ТА НАФТОПРОДУКТІВ”

8 липня 2014 року у Національній академії аграрних наук України відбувся КРУГЛИЙ СТІЛ на тему:  “Пошук альтернативних видів палива та шляхів зменшення залежності агропромислового виробництва від газу та нафтопродуктів”.

В роботі взяли участь представники Верховної ради України Міністерства аграрної політики та продовольства України, Національної академії наук України, Національної академії аграрних наук України, біоенергетичної асоціації України, науково-дослідних установ.

Від Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків участь у роботі круглого столу брали: Роїк М.В., Сінченко В.М., Панасюк Б.Я., Саблук В.Т., Ганженко О.М., Присяжнюк О.І., Макух Я.П., Фурса А.В., Квак В.М., Герасименко Л.А., Костогриз Л.А.
На енергетичному ринку України відбувається нове значне загострення ситуації з поставкою енергоресурсів. Проблема енергетики із економічної перетворилась по суті в політичну і стала поряд з питаннями незалежності нашої держави.
В Україні вже давно назріла проблема реального виробництва значних обсягів альтернативних видів палива - біоетанолу, біодизелю, гранульованого біопалива та біогазу. Тому питання, яке розглядалося є економічно і екологічно важливим та надзвичайно актуальним.
З доповіддю виступив директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України М.В. Роїк.
В 2011 році НААН України прийнята Програма «Біоенергетичні ресурси». Головною установою з виконання даної Програми є Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України та ряд інститутів-співвиконавців. Програмою передбачається дослідження енергетичного потенціалу традиційних та нових сільськогосподарських культур і розробка рекомендацій з їх використання.
Наша держава належить до енергодефіцитних країн. ЇЇ забезпеченість власними енергоресурсами не перевищує 30 %, а щорічне споживання досягає 50 млрд. м3 природного газу, з яких понад 30 млрд. м3 імпортується. Для заміщення таких обсягів енергоносіїв нам достатньо закласти плантації біоенергетичних культур на площі близько 5 млн. га. Для цього доцільно виділити малопродуктивні землі, яких маємо майже до 8 млн. га.
Найбільш перспективними енергетичними рослинами для України є цукрові буряки та цукрове сорго, як найбільш продуктивні культури, придатні для виробництва біоетанолу, біобутанолу та біогазу.
Перспективними є також багаторічні рослини (Міскантус, Енергетична верба тощо), які є ефективною сировиною для виробництва твердих видів біопалива в багатьох країнах світу.
В енергозалежних країнах приділяється значна увага пошуку та використанню альтернативних джерел енергії. Зокрема, в Європейських країнах виробництво альтернативної енергії з біомаси отримує всебічну підтримку з боку урядів і з року в рік заміщує дедалі більшу частку загального споживання первинних енергоносіїв. Така тенденція розпочалась і в Україні, але вона розвивається надто повільними темпами.
На сьогодні в Україні лише 2 % енерговитрат покривається за рахунок відновлювальних джерел енергії в той час, як у країнах Європи даний показник в середньому перевищує 10 %, а в період до 2020 року його передбачається збільшити у два рази, скоротити викиди парникових газів у атмосферу і підвищити енергоефективність на 20 %.
З цього приводу вагоме слово мають сказати науковці, експерти галузі біоенергетики, а також виробники біоенергетичного палива, які повинні всебічно дослідити дану проблему і віднайти шляхи її швидкого практичного розв'язання.