ЛЕКЦІЇ З ПРОБЛЕМНИХ ПИТАНЬ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ПЛАНУ ЗАХОДІВ ДІЯЛЬНОСТІ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОГО КОНСОРЦІУМУ

У відповідності до плану заходів діяльності Всеукраїнського науково-навчального консорціуму на агрономічному факультеті 11 лютого 2014 року пройшли лекції з проблемних питань, які читали провідні науковці Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН.

Так, завідувач відділу технологій вирощування біоенергетичних культур, кандидат технічних наук Ганженко Олександр Миколайович провів лекцію на тему «Цукроносні культури – найбільш перспективна сировина для виробництва біоетанолу: особливості вирощування та переробляння». У лекції було висвітлено світові та вітчизняні тенденції виробництва і використання біоетанолу в якості палива, особливості технології вирощування цукроносних культур (цукрових і кормових буряків, цукрового сорго), як сировини для виробництва біоетанолу.
Про шкідників, які загрожують сходам цукрових буряків, і заходи контролю їх чисельності лекцію читав завідувач відділу фітопатології і ентомології, доктор с.-г. наук Саблук Василь Трохимович разом із науковими співробітниками відділу фітопатології та ентомології Запольською Наталією Миколаївною та Шендрик Катериною Миколаївною.
На лекціях, що проводились магістрам та студентам п’ятого курсу спеціальності «Агрономія», були присутніми також науково-педагогічні працівники та аспіранти.Лекції пройшли в жвавій дискусійній формі. Представлений матеріал мав прикладний характер, практичний нахил та наукову новизну. Наступна зустріч запланована на 19.02.2014 року. За відгуками студентів, магістрів, науково-педагогічних працівників факультету та наукових співробітників Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААУ такі заходи є дуже доцільними та перспективними.