Методичні рекомендації «Методологічні основи селекції жита озимого на гетерозис»

Науковцями Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків та Верхняцької дослідно-селекційної станції на основі багаторічних досліджень розроблено методичні рекомендації «Методологічні основи селекції жита озимого на гетерозис» ( Мазур З.О., Корнєєва М.О., Орлов С.Д., Байда М.П.).
У методичних матеріалах теоретично  обгрунтовано концепцію технології селекційного процесу  створення високопродуктивних гібридів Secale cereale, наведено загальну схему отримання міжлінійних гібридів з використанням донорів самофертильності , цитоплазматичної чоловічої стерильності та відновлювачів фертильності, описано методи генетико-селекційної роботи на гетерозис з  культурою жита озимого. Розглянуто методики  створення нових вихідних матеріалів,  оцінювання компонентів гетерозисної селекції на основі системних контрольованих схем схрещування, а також відтворення перспективних комбінацій.
Застосування методичних рекомендацій у селекційному та навчальному процесі  фахівців дозволить ефективно  формувати високопродуктивні гібриди озимого жита з достовірно високим ефектом конкурсного гетерозису.