МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ, НОВОЇ ТЕХНІКИ, ВИНАХОДІВ ТА ЗАВЕРШЕНИХ НАУКОВИХ РОЗРОБОК В РОСЛИННИЦТВІ

У лабораторії апробації та економічної оцінки завершених наукових розробок розроблено і затверджено Вченою радою Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків (протокол №1 від 21.01.2013 р.) методичні рекомендації з визначення економічної ефективності технологій, нової техніки, винаходів та завершених наукових розробок в рослинництві.
Розроблена Методика встановлює єдині методологічні принципи визначення економічної ефективності і забезпечує уніфікацію методів річного економічного ефекту, енергетичної оцінки технологій і технологічних процесів, методів статистичного аналізу та інших показників ефективності виробництва в сільському господарстві.
Методика є нормативним документом для техніко-економічного обґрунтування при плануванні НДР і ДКР, виборі найкращих варіантів створення і впровадження нової техніки, технологій і технологічних процесів, винаходів, впровадження завершених наукових розробок у виробництво.
Згідно з Методикою проводиться розробка науково обґрунтованих технологічних карт, які являються важливим документом з планування і організації виробництва.