Проведено семінар «Стале вирощування біоенергетичних культур на малопродуктивних землях України». Проект SEEMLA програми Горизонт 2020

6 листопада 2018 року на базі Ялтушківської дослідно-селекційної станції ІБКіЦБ відбувся семінар на тему «Стале вирощування біоенергетичних культур на малопродуктивних землях України». Семінар проходив в рамках проекту SEEMLA міжнародної наукової програми Горизонт 2020.

У роботі семінару брало участь понад 110 учасників, які представляли науково-дослідні установи НААН та НАН, навчальні заклади аграрного профілю, органи місцевої влади, а також фермери, зацікавлені у вирощуванні біоенергетичних рослин.
Учасники семінару відвідали пілотний майданчик проекту SEEMLA площею 1,7 га. Завідувач лабораторії технологій вирощування біоенергетичних культур на малопродуктивних землях Гончарук Г.С. проінформував про те, що пілотний майданчик закладено на місці колишнього сміттєзвалища. Після очищення від сміття та проведення робіт з підготовки ґрунту на пілотному майданчику у 2017-2018 роках було висаджено 1,3 га верби та 0,4 га міскантусу. Сорти верба і міскантусу, які висаджувались на пілотному майданчику, створені селекціонерами ІБКіЦБ: верба – сорт Збруч, міскантус – сорт Осінній зорецвіт. Приживлюваність висаджених рослин перевищувала 90%. На другий рік вегетації висота рослин верби перевищує 3 м, міскантусу – 2 м. Також демонструвались технічні засоби, за допомогою яких здійснювали процес садіння живців верби та ризо мів міскантусу.
Учасники семінару мали можливість ознайомитись з дослідженнями, які проводяться Ялтушківською ДСС за програмою ПНД 16 «Біоенергетичні ресурси». Демонструвались польові дослідження з вивчення енергетичного потенціалу та відпрацювання елементів технології вирощування міскантусу, свічграсу, верби, цукрового та зернового сорго. У тепличному комплексі станції проводиться селекційна робота зі створення високопродуктивних сортів та гібридів біоенергетичних рослин адаптованих до грунтово-кліматичних умов Лісостепу України.
Біомаса, вирощена на пілотних майданчиках та на дослідних ділянках, використовується для отримання теплової енергії, яка йде на обігрів тепличного комплексу та приміщень станції. Для цього Ялтушківською ДСС закуплено і встановлено у теплиці два котли для прямого спалювання біомаси. Крім того у науковому корпусі станції встановлено сучасний газогенераторний котел для двофазного спалювання вирощеної біомаси чи сміття.

Пленарна частина семінару проходила в приміщені Барської районної державної адміністрації за участі першого заступника голови БРДА  Мельник Н.В., яка привітала учасників семінару та проінформувала про стан аграрного виробництва у районі.
Директор Ялтушківської ДСС Старосуд В.І. ознайомив учасників семінару з основними науковими здобутками станції та висловив надію на поглиблення співпраці з Європейськими інституціями щодо залучення малопродуктивних земель для ефективного вирощування біоенергетичних рослин.
Директор ІБКіЦБ Роїк М.В. у своїй презентації розкрив перспективи вирощування та використання біоенергетичних рослин в Україні, акцентувавши увагу на екологічних аспектах, оскільки закладання плантацій багаторічних енергетичних рослин сприяє зменшенню ерозійних процесів та накопиченню органічної речовини у грунті. Використання ж соломи зернових культур  в якості сировини для виробництва біопалива призведе до деградації та виснаження грунтів.
Завідувач відділу технологій вирощування біоенергетичних культур ІБКіЦБ Ганженко О.М. познайомив учасників семінару з основними етапами проекту SEEMLA та з каталогом біоенергетичних рослин, придатних для вирощування на маргінальних землях Європи.
Завідувач відділу агрохімії ІБКіЦБ Іваніна В.В. розкрив теоретичні основи ідентифікації та класифікації маргінальних земель, що стало базою для створення цифрової мапи проекту SEEMLA.
Завідувач лабораторії технологій вирощування і переробляння багаторічних біоенергетичних культур  ІБКіЦБ Гументик М.Я. представив аналіз конструкцій технічних засобів вітчизняного та зарубіжного виробництва для отримання теплової енергії з біомаси.
Завідувач лабораторії математичного моделювання та інформаційних технологій ІБКіЦБ ІБКіЦБ Присяжнюк О.І. проінформував учасників семінару про дослідження, які проводяться на Ялтушківській ДСС з вирощування технічних культур на маргінальних землях в рамках проекту MAGIC

Після цього відбулось обговорення представлених результатів та обмін думками між учасниками семінару.

ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДОПОВІДЕЙ:
Роїк М.В. Перспективи вирощування та використання біоенергетичних рослин на біопаливо
Ганженко О.М. Біоенергетичні культури, придатні для вирощування на маргінальних землях в Україні
Іваніна В.В. Маргінальні землі
Гументик М.Я. Використання біомаси високопродуктивних культур для виробництва біопалива
Присяжнюк О.І. Технічні культури на маргінальних землях - від тягаря до можливостей