Розширене засідання Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

1 липня 2015 р. на базі дослідного поля Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН (с. Ксаверівка друга)  відбулося розширене засідання Вченої ради Інституту.
Порядок денний:

1.  Огляд дослідного поля та дослідів на інвестиційно-інноваційному полігоні НААН - доповідачі: директор Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків, академік М.В. Роїк, зав. відділом апробації завершених наукових розробок та пошукових досліджень Н.О.Кононюк.
2.  Стан закладання дослідів з виконання завдань ПНД НААН у системі ІБКіЦБ у 2015 р. - доповідач: заступник директора з наукової роботи, доктор с.-г. наук  В.М. Сінченко.
3.  Особливості підготовки заключних звітів із завершених науково-дослідних робіт з 89 завдань ПНД НААН за 2011–2015 рр.  - доповідач: вчений секретар, к. с.-г. наук Л.А. Костогриз
4.  Щодо формування програм і завдань наукових досліджень на 2016–2020 рр. - доповідач: зав. відділом технологій вирощування біоенергетичних культур, к.т.н. О.М. Ганженко