Відбувся семінар із захисту рослин від шкідників і хвороб

10 квітня 2019 року на Білоцерківській дослідно-селекційній станції відбувся науково-практичний семінар із захисту рослин від шкідників і хвороб.
На семінарі були підведені підсумки роботи колективів підрозділів із захисту рослин Інституту та його дослідно-селекційних станцій з виконання наукових програм досліджень у 2018 р. і поставлені завдання на 2019 рік.

Були розглянуті уточнення деяких елементів календарного плану та методики досліджень у 2019 р. з виконання фундаментальних та прикладних завдань. Проведені обговорення методики досліджень з визначення видового складу та чисельності фітофагів у посівах і посадках біоенергетичних культур та заходів щодо зменшення їхньої шкідливості.
 

 

Були заслухані доповіді кандидатських робіт: Омельяновича Р.В. «Особливості формування шкідливої і корисної ентомофауни залежно від систем землеробства і способів обробітку ґрунту» та Змієвського О.В. «Контроль уражуваності листкового апарату цукрових буряків хворобами біофунгіцидними препаратами у Лісостепу України».

В роботі семінару прийняли участь співробітники лабораторії фітопатології і ентомології, а також спеціалісти із захисту рослин мережі дослідно-селекційних станцій ІБКіЦБ, Інституту захисту рослин, Інституту кормів та Інституту експертизи сортів.