Міскантус в Україні

Вийшла з друку монографія «Міскантус в Україні»/ [М.В. Роїк, В.М. Сінченко, В.І.Пиркін, В.М. Квак та ін.]. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 256 с.

Подано інформацію про глобальні та національні передумови розвитку біоенергетики. Наведено історію інтродукції, селекції та культивування рослин видів роду міскантус як перспективних енергетичних рослин в Україні. Охарактеризовано біолого-морфологічні, екологічні та агротехнологічні особливості рослин міскантусу. Представлено дані про біохімічний склад рослин, продуктивний та біоенергетичний потенціал культури міскантусу. Розкрито особливості селекційного процесу із застосування сучасних біотехнологічних методів. Особлива увага приділена формуванню садивного матеріалу міскантусу та визначенню його якісних показників. Розроблено технологію вирощування, збирання та переробляння фіто сировини міскантусу в Україні. Охарактеризовано технологічні показники якості біомаси та твердого біопалива з міскантусу. Подана інформація про генофонд рослин та сорти, створені в Україні. Обґрунтована економічна ефективність культивування міскантусу та використання фіто сировини на біопаливо.
Монографія розрахована на науковців, керівників і спеціалістів з біоенергетики, приватних підприємців, аспірантів та студентів навчальних закладів аграрного, та біологічного профілю.

Повний текст монографії:

Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon Міскантус в Україні7.86 МБ