Монографія "Вирощування біоенергетичних культур"

Вийшла з друку монографія Вирощування біоенергетичних культур: /За редакцією к.с-.г. наук, с.н.с. М.Я. Гументик/ [М.Я. Гументик, Б.М. Радейко, Я.Д. Фучило,  В.М. Сінченко,  О.М. Ганженко, В.С. Бондар, А.В. Фурса,  В.М. Квак, М.М. Харитонов, В.М. Кателевський]. – К.: ТОВ «ЦП «Компринт», 2018.-179 с.

У виданні розглянуто питання агротехнічних та екологічних основ технології вирощування високопродуктивних біоенергетичних культур. На основі комплексних наукових досліджень розроблені ефективні елементи технології вирощування біомаси. Наведено вимоги до строків сівби, садіння та показників якості виконання основного, передпосівного обробітків ґрунту та догляду за посівами. Обґрунтовано особливості створення й експлуатації енергетичної плантації. Визначено пріоритети розвитку біоенергетики в Україні на період до 2035 року.
Монографія розрахована на науковців, студентів сільськогосподарських навчальних закладів, керівників та спеціалістів сільськогосподарських підприємств, що вирощують біоенергетичні культури в якості біомаси для виробництва біопалива.
Рекомендовано для студентів денної і заочної форми навчання з підготовки фахівців ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності 201 «Агрономія» в аграрних вищих навчальних закладах.

Повний текст монографіі:

Приєднані файли: