Сертифікати конференцій здобувачів ступеня доктора філософії