Силабуси навчальних дисциплін, що формують загальнонаукові та мовні компетентності