Біологічні препарати для захисту рослин і технічні засоби їх застосування

Віктор Михайлович Положенець, завідувач лабораторії фітопатології ІБКіЦБ, доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України у співавторстві з  С.В. Станкевичем, Л.В. Немерицькою, І.А. Журавською, М.А. Баришніковим видав навчальний посібник  через ПП «Рута»  «Біологічні препарати для захисту рослин і технічні засоби їх застосування».
У навчальному посібнику представлено екологічно безпечну технологію захисту рослин при вирощування сільськогосподарських культур. Приведено технічні засоби внесення біопрепаратів проти шкідливих організмів. Відображені відомості регламентів застосування біологічних препаратів проти хвороб і фітофагів та сучасна техніка і технології обприскування безпілотними летальними апаратами.
Навчальний посібник призначений для підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації зі спеціальностей «Захист і карантин рослин», «Агрономія» та «Екологія». Буде корисним і для фахівців сільського та лісного господарства, слухачів навчальних закладів післядипломної освіти та аспірантів агропідприємств різних форм власності, діяльність яких пов’язана з використанням біологічних препаратів у захисті рослин і технічних засобів їх застосування.