Дослідження із застосування біопрепаратів Мікофренд, Міковітал і Флоробацелін для підвищення продуктивності сільськогосподарських та біоенергетичних культур

Проведено дослідження із застосування біопрепаратів Мікофренд, Міковітал і Флоробацелін для підвищення продуктивності сільськогосподарських та біоенергетичних культур та видані науково-практичні рекомендації.
Науково-практичні рекомендації розробили наукові співробітники ІБКіЦБ НААН Сінченко В.М., Саблук В.Т., Запольська Н.М., Шендрик К.М., Смірних В.М., Тищенко М.В.; Національного університету біоресурсів і природокористування Димитров С.Г.

Для підвищення продуктивності сільськогосподарських і біоенергетичних культур в останні роки в світі широко використовують симбіотичні мікроорганізми з різною домінуючою функцією: азотфіксація, фосфатмобілізація, захист від фітопатогенів тощо, що сприяє покращенню живлення рослин та зменшенню хімічного навантаження на агроценози.
Серед цих мікроорганізмів особливе місце належить грибам арбускулярної мікоризи (AM), які мають багатофункціональний характер впливу на рослини. Вони передусім сприяють збільшенню поглинальної здатності кореневої системи, що підсилює інтенсивність засвоєння сполук біогенних елементів і послаблює негативний вплив посухи та замокання ґрунтів на рослини. Широке використання мікоризоутворюючих грибів і азотфіксуючих бактерій є не лише новим рішенням для сільського господарства, а черговою «революцією» в рослинництві, адже цей захід здатен забезпечити стале виробництво продукції та зменшити ресурсні витрати.
У даний час у нашій країні, як і у всьому світі існує потреба у зменшенні обсягів використання засобів хімізації при вирощування сільськогосподарських і біоенергетичних культу і заміні їх новими екологічно безпечними технологіями. Тому застосування такого природного явища як симбіоз грибів і бактерій з кореневою системою рослин сприяє істотному підвищенню продуктивності культур і відповідає сучасним вимогам органічного землеробства та “Європейському зеленому курсу”.
Проведеними в ІБКіЦБ НААН дослідженнями встановлено, що застосування Мікофренд, Міковітал і Флоробацелін у технологіях вирощування сільськогосподарських і біоенергетичних культур сприяє покращенню таких показників росту і розвитку рослин як обводненість листків на 6,5-77,3 %, маси кореневої системи на 9,4-138,8 %, площі листкової поверхні на 8,4-100,2 %, продуктивність фотосинтезу на 7,5-54,0 %, що позначилось на підвищенні врожайності зерна, насіння і сухої біомаси на 6,0-49,5 % порівняно з контролем.
Використання симбіозу грибів з кореневою системою сільськогосподарських культур покращує вологозабезпечення рослин на 7,0-22,2 % і збільшує формування грудочок грунту розміром 0,25-10,0 мм на 2,2 – 8,5 % порівняно з контролем.