«Енергетична верба: технологія вирощування та використання»

На початку лютого 2023 року у вінницькому видавництві «ТВОРИ» вийшла з друку монографія науковців ІБКіЦБ НААН України «Енергетична верба: технологія вирощування та використання». Під загальною редакцією доктора с.-г. наук, професора В.М. Сінченка.

Авторський колектив: М.В. Роїк, В.М. Сінченко, Я.Д. Фучило, О.М. Ганженко, В.І. Кравчук, М.Я. Гументик, Я.П. Макух, В.Т. Саблук, В.А. Доронін, І.Т. Слюсар, О.М. Грищенко, Г.С. Гончарук, А.М. Ткаченко, С.О. Ременюк, С.О. Бондар, А.В. Фурса, С.М. Мандровська, О.В. Балагура, В.А. Фурман, Ю.Ю. Браніцький, Н.О. Кононюк, Ю.С. Данюк.

У монографії, на основі комплексних наукових досліджень з урахуванням біологічних, агротехнічних, технологічних та економічних особливостей розроблені елементи технології вирощування енергетичної верби в умовах різних агрокліматичних зон України. В результаті вперше розроблена технологія вирощування енергетичної верби, яка забезпечує урожайність біосировини 30–50 т/га та її використання. Детально розглядаються агротехнічні вимоги до виконання технологічних операцій, обґрунтована економічна ефективність вирощування енергетичної верби та використання її біосировини на тверде біопаливо. Монографія розрахована на науковців, керівників і спеціалістів з біоенергетики, бізнесменів, викладачів, аспірантів та студентів сільськогосподарських навчальних закладів.