КРУГЛИЙ СТІЛ: «СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БУРЯКОЦУКРОВОГО КОМПЛЕКСУ В 2010 -2015 РР.»

15 листопада 2010 р. в Інституті цукрових буряків відбувся Круглий стіл з питання: «Стан та перспективи розвитку бурякоцукрового комплексу в 2011 -2015 рр.».
Було розглянуто програму розвитку буряковиробництва на 2011-2015 рр.

Основна мета: Збільшення валового виробництва цукрових буряків, їх продуктивності. Планується довести в цілому по Україні виробництво цукрових буряків до 25-26 млн.тонн, цукру - до 3-3,2 млн.тонн.
Для цього необхідно розробити біоадаптивну екологозберігаючу технологію виробництва цукрових буряків та здійснити впровадження розробленої високоефективної технології.
Високоефективна технологія виробництва цукрових буряків передбачає застосування високопродуктивних гібридів, ефективне використання природних, а також оптимально насичених агротехнічних факторів (науково-обгрунтовані сівозміни, системи удобрення, обробітку ґрунту тощо), застосування засобів захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів та забезпечення нормативними матеріально-технічними засобами.
Круглий стіл був проведений для науковців ІЦБ, дослідних станцій ІЦБ, обласних дослідних станцій та інститутів АПВ.