Методологічні принципи скринінгу закріплювачів стерильності і запилювачів для селекції високоадаптивних гібридів цукрових буряків

Розроблено і видано Методичні рекомендації «Методологічні принципи скринінгу закріплювачів стерильності і запилювачів для селекції високоадаптивних гібридів цукрових буряків»
У Методичних рекомендаціях відображено теоретичні та практичні підходи до здійснення конкретних  етапів селекційного процесу  зі створення високоадаптивних компонентів гібридів цукрових буряків, що включають: вибір вихідного матеріалу, підбір селекційних агрофонів  з контрольованими абіотичними чинниками для добору бажаних форм, діалельні схрещування для оцінки генотипів цукрових буряків, схеми сортовипробування з інтерпретацією експериментальних даних та принципи  диференціації ліній за екологічною пластичністю і стабільністю.

Дана розробка може бути використана селекціонерами та  аспірантами, які працюють над створенням гібридів цукрових буряків з поєднанням ознак високої продуктивності і адаптивності, викладачами вищих аграрних закладів освіти при формуванні навчальних посібників з курсу «Методика селекційного процесу» , а також науковцями і студентами, що вивчають селекцію  і генетику сільськогосподарських культур.