Методологія використання інноваційних цифрових технологій у селекції рослин. Теорія і практика.

Вийшли друком науково-методичні рекомендації Роїка М.В., Чернуського В.В. "Методологія використання інноваційних цифрових технологій у селекції рослин". Теорія і практика.

Класична методика дослідної справи передбачає формування схеми наукового експерименту за принципом «однієї відмінності». Зокрема для селекції даний принцип полягає у виявленні в системі дисперсійного аналізу тільки генотипової (адитивної) частки мінливості у фенотипі, що приводить до втрати значної інформації по епігенотиповому (мультиплікативному) впливу на розвиток фенотипу в системі ВГС (взаємодія генотип - середовище). Натомість автори пропонують сучасну інноваційну науково – методичну технологію ведення селекційної справи на платформі багатовимірного багатофакторного математико – статистичного аналізу, яка включає декілька елементів. Методику аналізу матричної інформації цифрової фотографії з послідуючим переформатуванням її у аналітичні статистичні матриці. Базу даних онтогенетичних параметричних станів рослин селекційних зразків в залежності від амплітуди впливу абіотичних факторів зовнішнього середовища. Фазово – параметричні портрети даних систем з виділеними басейнами тяжіння (атракторами), які відповідають синергетичним станам оптимальної взаємодії компонентних ознак зразків при формуванні комплексної на сумісні продуктивно – адаптивні властивості. Що є власне предметом добору, ідентифікації та диференціації цінних генотипів в селекції на базі багатофакторних багатовимірних технологій.

Науково – методичні рекомендації пропонуються селекціонерам  науковцям для застосування в селекційній практиці в якості платформи сучасних ІТ-технологій.