Методичні рекомендації з вирощування і переробляння цукрового сорго як сировини для виробництва різних видів біопалива в різних ґрунтово-кліматичних зонах України

За результатами досліджень, проведеними впродовж 2016-2020 рр. згідно завдання 16.00.02.01 Ф «Розробити методичні основи та здійснити порівняльну оцінку енергетичного потенціалу різних генотипів цукрового сорго та елементів технології їх вирощування як сировини для виробництва біопалива в різних ґрунтово-кліматичних зонах України»  (РК 0116U002197) в ІБКіЦБ НААН розроблено і видано Методичні рекомендації з вирощування і переробляння цукрового сорго як сировини для виробництва різних видів біопалива в різних ґрунтово-кліматичних зонах України (ISBN 978-617-8007-00-3).

У методичних рекомендаціях викладено вимоги до площ, на яких планується вирощувати цукрове сорго, до строків проведення та показників якості виконання основного, ранньовесняного та передпосівного обробітків ґрунту. Особливу увагу автори приділяють комплексу робіт, пов’язаних із сівбою насіння цукрового сорго. У рекомендаціях розглянуто догляд за посівами та збирання врожаю біомаси цукрового сорго, а також подано пропозиції щодо подальшого переробляння біомаси на різні види біопалива та методику розрахунку виходу біопалива і енергії з цукрового сорго.

Рекомендації розроблені для сільськогосподарських підприємств, зацікавлених у вирощуванні цукрового сорго для виробництва біопалива. Якісне та своєчасне виконання усіх технологічних процесів, передбачених цими рекомендаціями забезпечить отримання стабільно високих урожаїв зеленої біомаси цукрового сорго.

Приєднані файли: 
ДолученняРозмір
PDF icon Методичні рекомендації1.3 МБ