Методичні рекомендації з вирощування сорго зернового як сировини для харчової промисловості та виробництва біопалива

За результатами досліджень, проведеними впродовж 2016-2020 рр. згідно завдання 16.00.02.03.Ф. Розробити методичні основи та здійснити порівняльну оцінку енергетичного потенціалу зернового сорго як сировини для виробництва біопалива. (РК 0116U002198) в ІБКіЦБ НААН розроблено і видано Методичні рекомендації з вирощування сорго зернового як сировини для харчової промисловості та виробництва біопалива (ISBN 978-617-8007-02-7).

У методичних рекомендаціях наведені вимоги до площ, на яких планується вирощувати сорго зернове, терміни проведення та показники якості виконання основного, ранньовесняного й передпосівного обробітків ґрунту. Особлива увага спрямована комплексу робіт, пов’язаних із сівбою насіння сорго зернового. У методичних рекомендаціях розглянуто догляд за посівами та збирання врожаю сорго зернового, а також подано пропозиції щодо подальшої переробки сировини на різні види біопалива та методику розрахунку виходу біопалива і енергії.

Методичні рекомендації підготовлено для консультантів, керівників та агрономів сільськогосподарських підприємств різних форм власності, фермерів, викладачів, аспірантів та студентів спеціальності «Агрономія». Якісне та своєчасне виконання усіх технологічних процесів, передбачених цими рекомендаціями забезпечить отримання стабільно високої продуктивності сорго зернового.