Моніторинг поширення та розвитку шкідників і хвороб у посівах буряків цукрових

 
У журналі  «Карантин і  захист рослин» № 4 за 2022 р. за авторством доктора с.-г. наук, професора Саблука В.Т., к.с.-г.н. Запольської Н.М., к.б.н. Шендрик К.М. і аспіранта Димітрова В.Г. вийшла стаття «Моніторинг поширення та розвитку шкідників і хвороб у посівах буряків цукрових», у якій йдеться про стан популяцій основних фітофагів і асоціації збудників та методів контролювання їхньої чисельності.
У статті, зокрема, вказується на те, що такий небезпечний фітофаг для сходів культури як звичайний буряковий довгоносик в даний час знаходиться у підйомі розвитку його популяції, і цей фактор посилює причину зростання чисельності, яка у десятки разів перевищує економічні пороги його шкідливості і, відповідно, значного пошкодження ним сходів цієї культури у минулому році. Крім цього шкідника у посівах буряків цукрових зросла порівняно з минулими сезонами чисельність сірого та стеблового довгоносиків, щитоносок, бурякових блішок та листкової бурякової попелиці, яка також істотно позначається на стані вегетуючих рослин культури.
Щодо хвороб буряків цукрових у статті дана характеристика поширеності та розвитку основних з них, розкриті причини наростання їх шкідливості. Найбільше уваги у ній приділено таким небезпечним хворобам як церкоспороз, фомоз, борошниста роса та деяким іншим, які щорічно наносять значних збитків посівам цієї культури.
Із способів контролювання чисельності фітофагів і патогенів основна увага приділяється  проведенню превентивних або профілактичних заходів, які базуються на токсикації рослин системними та контактними інсектицидами і фунгіцидами, використанню біологічних препаратів та ретельного використання рекомендованих прийомів агротехніки вирощування культури.