Новий спосіб мікроклонального розмноження перспективної біоенергетичної культури - павловнії

В інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків проводяться дослідження з інтродукції перспективної високопродуктивної біоенергетичної культури – павловнії.

Розроблено новий спосіб мікроклонального розмноження павловнії із апікальних меристем проростків  насіння in vitro для використання в селекції нових гібридів, адаптованих до природно-кліматичних  умов України.

Винахідники:  Роїк М.В., Ковальчук Н.С., Бех Н.С., Гументик В.М.

Серед вихідних матеріалів:

  • Paulownia elongata ,
  • Paulownia tomentosa (насіння з м.Київ),
  • Paulownia catalpifolia.

Гібриди:

  • P. tomentosa x P. fortune,
  • P. fortunei x P.kowakami,
  • Pao Thand (P. fortunei x P. tomentoso x  P.kowakami)