Оголошено конкурс на заміщення вакантних наукових посад

Лабораторія агроекомоніторингу, землеробства та діджиталізації – завідувач лабораторії
Лабораторія цитогенетики – науковий співробітник (спеціалізація -біотехнологія)

Для участі у конкурсі необхідно подати наступні документи:

  • заява на участь у конкурсі
  • особовий листок з обліку кадрів
  • копії дипломів про: вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання
  • виробничу характеристику
  • список наукових праць.

Документи подаються у одному примірнику, приймаються за адресою:
03110, м. Київ, вул. Клінічна, 25 (науково-організаційний відділ та аспірантури) протягом 1 місяця після опублікування оголошення.