Пам’ятаємо!

 

16 серпня 2021 р. на 92-му році пішов з життя відомий вчений – селекціонер Геннадій Васильович Красовський.

Народився вчений 2 лютого 1929 року в с. Бригидівка. Барського району, Вінницької області. Після закінчення в 1955 році Говірського сільськогосподарського технікуму, працював агрономом колгоспу ім. 1 Травня с. Кур’янки, Хмельницької області. З 1958 року Г.В. Красовський розпочав свою наукову діяльність на Ялтушківському селекційному пункті з посади старшого техніка відділу селекції одноросткових цукрових буряків. Після закінчення Кам’янець-Подільського сільськогосподарського інституту, в 1958 році, працював старшим науковим співробітником лабораторії селекції цукрових буряків, згодом завідуючим лабораторією селекції цукрових буряків, де був незмінним керівником селекційних робіт на буряках 1-го року вегетації. На цій посаді Красовський Г.В. виявив неабиякі організаторські здібності, невтомність і наполегливість.
Основним напрямком наукової діяльності відділу була селекція одноросткових цукрових буряків та поліпшення районованих сортів і гібридів методом індивідуальної поляризації коренеплодів, для відбору селекційної еліти. Слід відмітити, що елітним насінням районованих сортів одноросткових цукрових буряків Ялтушківської ДСС в 1971 році було засіяно понад 51% від загальної площі зайнятої під цією культурою в СРСР.
За безпосередньою участю Геннадія Васильовича Красовського було створено більше 17 сортів і гібридів цукрових буряків, з яких було районовано 7 сортів.
Крім авторських свідоцтв на сорти і гібриди цукрових буряків, Геннадій Васильович Красовський має свідоцтво про винахід нового способу добору високоцукристих генотипів цукрових буряків на ранніх фазах розвитку рослин та патент на винахід способу добору рослин цукрових буряків по формі коренеплодів, а також приймав участь у розробці методики польового досліду цукрових буряків.
Результати теоретичних і практичних досліджень опубліковані більше як в десяти наукових працях.
За самовіддану працю Геннадій Васильович нагороджений двома медалями та 12-ма почесними грамотами. В 2003 році Геннадій Васильович пішов на заслужений відпочинок. Загальний трудовий стаж становить 50 років, в тому числі науковий - 45 років.

Сьогодні родинну справу селекціонерів продовжують дочка Людмила Геннадіївна та зять Йосип Михайлович Федорощаки.

Світла пам’ять про Геннадія Васильовича залишиться у наших серцях.

                                   Колектив Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків.