Про результати перевірки стану виконання програм наукових досліджень в ДПДГ «Саливонківське» Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України у 2021 р.

15 червня 2021 року на виконання наказу №16 від 19.05.2021р. комісією під головуванням зав. лабораторії насіннєзнавства та насінництва буряків, зернових і біоенергетичних культур, доктора с.-г. наук  Дороніна В.А. проведена оцінка та аналіз стану виконання плану науково-дослідних робіт на 2021 р. в ДПДГ «Саливонківське» ІБКіЦБ НААН України.

Комісія відмічає задовільний стан науково-дослідних робіт, дотримання методики проведення досліджень та стан насіннєвих посівів.