Розширене засідання Вченої ради ІБКіЦБ НААН України

6 липня 2021 року відбулось розширене засідання Вченої ради Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України на базі Білоцерківській дослідно-селекційній станції.
На засіданні Вченої ради розглядалося 5 питань порядку денного.

1. По першому питанню - про стан дослідного поля та дослідів на Білоцерківській ДСС ІБКіЦБ НААН - виступили: директор ІБКіЦБ, академік Роїк М.В., директор Білоцерківської ДСС, к.с.-г.н. Бузинний М.В.

Роїк М. В. зауважив, що результати перевірки стану виконання програм досліджень підрозділами Білоцерківської дослідно-селекційної станції свідчать про те, що обсяги виконуваних робіт відповідають запланованим. Стан дослідних полів задовільний. Також Микола Володимирович наголосив на необхідності всіх ДСС та ДП ДГ мережі Інституту вести насінництво зернових та зернобобових культур вищих репродукцій тільки тих сортів, які створені в мережі наукових установ ІБКіЦБ та в інших наукових установах-оригінаторах Національної академії аграрних наук України.
Бузинний М.В. відзначив необхідність створення належних умов для підготовки наукових кадрів та стимулювання перспективних науковців на дослідно-селекційних станціях мережі ІБКіЦБ.

2. По другому питанню порядку денного були заслухані Звіти голів комісій з оцінки виконання науково-дослідних робіт ПНД НААН на дослідно-селекційних станціях мережі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків у 2021 році.

Голова комісії на Білоцерківській ДСС, д.с.-г.н. Іваніна В.В. зазначив, що на Білоцерківській ДСС виконується 19 завдань, з яких 14 фундаментальних та 5 прикладних.  Комісія оглянула всі досліди. Всі завдання забезпечені науково дослідними ділянками, які всі в задовільному стані.
Пропозиції надані комісією: 1. Освоїти нові методи роботи з створення вихідного матеріалу ЧС-форм і запилювачів та прискорити їх використання у виробництві. 2. Для поліпшення якості посівів і захисту від хвороб і шкідників насіння цукрових буряків з програми Бетаінтеркрос централізовано обробляти захисно-стимулюючими речовинами. 3. Для проведення виробничого випробування нових сортів і гібридів сільськогосподарських культур поліпшити якість посівного матеріалу. 4. Для забезпечення якісного введення селекційного процесу придбати сучасну селекційну техніку та лабораторне обладнання. 5. Поліпшити контроль за проведенням аспірантських досліджень. 6. Посилити роботу з пропаганди передових наукових досягнень через проведення днів поля та інші форми. 7. У стаціонарному агротехнічному досліді у декількох варіантах необхідно врахувати поправку на урожайність з урахуванням низької схожості цукрових буряків

Голова комісії на Веселоподільській ДСС, д.с.-г.н. Макух Я.П. відзначив, що на станції виконується 17 завдань, з яких 13 фундаментальних та 4 прикладних. Комісія відзначила, що польові дослідження на станції проводяться відповідно робочих програм. Всі досліди знаходяться в доброму стані.
Пропозиції щодо поліпшення наукових досліджень: 1. Звернути увагу на підготовку наукових кадрів через аспірантуру для усіх лабораторій станції. 2. Посилити роботу з пропаганди наукових досягнень через проведення днів поля, конференцій, семінарів тощо. 3. Прохання до керівників завдань окрім документації дбати також про матеріальне своєчасне забезпечення схем дослідів. 4. Великою проблемою в наукових підрозділах в останні роки є збирання зернових культур, проса, висадків причиною є зношеність комбайна «Сампо-500». 5. На станції необхідно розпочати інтенсивну боротьбу з карантинними бур’янами, а саме амброзією, та ваточником сірійським.

Голова комісії на Верхняцькій ДСС д.с.-г.н.  Іваніна В.В зазначив, що на Верхняцькій ДСС виконується 15 завдань, з них 10  фундаментальних та 5 прикладних. Ця станція відрізняється від інших станцій своїм юридичним статусом. Має 9 своїх завдань та 6 завдань  ІБКіЦБ. Станція має два стаціонари які виглядають пристойно, досліди в належному стані, ведуться згідно положень робочих програм і календарних планів. Органічні і мінеральні добрива під досліди внесені у відповідності з програмою їх проведення. Методичний рівень ведення досліджень задовільний. Стан рослин всіх с.-г. культур, що вирощуються в дослідах, добрий. Посіви всіх культур вирівняні і чисті від бур’янів. На ділянках встановлені етикетки.  Польові і аналітичні дослідження проводяться у відповідності з вимогами методики. Ведення первинної документації відповідає вимогам до неї.
Пропозиції надані комісією: 1. Необхідно поетапно проводити поліпшення матеріально-технічного забезпечення новітньою технікою для сівби та догляду за зерновими культурами та цукровими буряками. 2. Для забезпечення якісного введення селекційного процесу цукрових буряків і зернових культур, потрібно придбати сучасну селекційну техніку та лабораторне обладнання. 3. Поліпшити роботу з пропаганди передових наукових досягнень через проведення днів поля, круглих столів, демонстраційних полігонів.

Голова комісії на Іванівській ДСС д.с.-г.н.  Гументик М.Я. відмітив, що станція виконує 11 завдань, з них 7 фундаментальних та 4 прикладних. Дослідження на станції проводяться відповідно робочих програм та згідно методики. Всі досліди знаходяться у задовільному стані, оформлені відповідними етикетками. Поля чисті від бур’янів.
Щодо пропозицій було зазначено, що потрібно сприяти залученню аспірантів на ІДСС; придбати обладнання для проведення більш точних аналізів, наприклад, прилад, який сьогодні демонстрував Ганженко О.М.,  для точкового відбору проб зразків ґрунту з використанням GPS-приймача для підвищення об’єктивності та точності наукових досліджень відповідно до сучасних світових вимог, а також забезпечити станцію новітньою технікою для сівби, догляду за посівами, збиранням урожаю зернових культур і цукрових буряків. Розглянути питання про виплати винагороди авторам сортів.

Член комісії на Уладівській ДСС к.с.-г.н.,  Чернуський В.В. зазначив, що станція виконує 18 завдань, з яких 15 фундаментальних та 3 прикладних.  Комісія оглянула досліди за основною тематикою, виробничі посіви та досліди аспірантів. Перевірено первинну документацію, повноту виконання робочої програми. Комісія залишилась задоволеною рівнем проведення досліджень та надала рекомендації щодо покращення їх виконання і зобов’язала посилити питання кадрової політики відносно залучення молодих фахівців на станцію та в аспірантуру. Пропозиції щодо поліпшення наукових досліджень комісія відмітила у довідки про перевірку стану виконання програм наукових досліджень на УЛДСС.

Голова комісії на Ялтушківській ДСС к.т.н. Ганженко О.М. станція виконує 17 завдань, з яких 15 фундаментальних та 2 прикладних. Крім того, на станції закладено пілотні майданчики за двома проектами програми ГОРИЗОНТ – 2020 (SEEMLA MAGIC). Комісія оглянула польові досліди за основною та договірною тематикою, демонстраційні та виробничі посіви та досліди аспірантів, ознайомилась з веденням документації та дотриманням методики досліджень. Польові дослідження на станції проводяться відповідно робочих програм, розглянутих і затверджених методичними комісіями ІБКіЦБ. Всі досліди знаходяться в доброму стані. Також у належному стані знаходиться первинна наукова документація. Зауважень щодо стану закладки дослідів не має, але рекомендовано, у зв’язку з розширенням на станції посівів проса прутоподібного, міскантусу та енергетичної верби, керівництву станції доцільно продумати придбання техніки для їх збирання та виготовлення паливних брекетів.

Голова комісії на Дослідному полі ІБКіЦБ д.с.-г.н. Фучило Я.Д. відмітив, що на Дослідному полі  виконується 14 завдань, з яких 10 фундаментальних та 4 прикладних, а також 7 аспірантських дослідів. Польові дослідження структурних підрозділів інституту та аспірантські дослідження закладено та проводяться згідно робочих програм, затверджених методичною радою Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків HAAH України. Обліки та спостереження виконуються згідно методики проведення досліджень, а отримані результати заносяться в журнали польових досліджень.  В цілому всі досліди знаходиться в доброму стані, посіви чисті від бур’янів, рослини знаходяться у фазі інтенсивного росту. Комісія також вважає за необхідне з метою своєчасного i якісного виконання технологічних операцій покращити забезпечення відділу Дослідного поля технічними засобами та провести переробляння деревної маси верби, що заготовлена в процесі досліджень продуктивності енергетичних плантацій на паливну тріску.

Голова комісії ДП ДГ «Шевченківське» д.с.-г.н.  Доронін В.А. відзначив, що в господарстві закладений дослід з вирощування нової біоенергетичної культури – павловнії знаходиться в хорошому стані. Підсумував, що комісія вважає задовільну роботу ДП ДГ «Шевченківське» ІБКіЦБ НААН по виробничій перевірці, впровадженню НДР, виробництву оригінального, базового, елітного та репродуктивного насіння сільськогосподарських культур.

Голова комісії ДПДГ «Саливонківське» » д.с.-г.н. Доронін В.А. відмітив задовільний стан науково-дослідних робіт, дотримання методики проведення досліджень та стан насіннєвих посівів. Комісія вважає задовільною роботу ДПДГ «Саливонківське» в 2021 році по впровадженню НДР, виробництву оригінального, базового, елітного насіння сільськогосподарських культур.

3.  На засіданні Вченої ради були розглянуті питання про результати комплексної перевірки діяльності ІБКіЦБ НААН за 2014-2019 роки та про виконання науково-дослідних робіт ІБКіЦБ НААН за 2016-2020 роки. Завершені наукові розробки Інституту

4. Інформацію про стан виконання науково-дослідних робіт ПНД НААН у системі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків у 2021 році доповів заступник директора з наукової роботи ІБКіЦБ, д.с.-г.н., член-кореспондент НААН Сінченко В.М.
Він наголосив про необхідність підняти на новий рівень інноваційну діяльність наукових підрозділів Інституту, посилити роботу з пропаганди наукових досягнень Інституту, звернувши особливу увагу на рекламну роботу, проведення днів поля на базі демонстраційних дослідів; Директорам дослідно-селекційних станцій, зав. відділами і лабораторіями інституту забезпечити успішне завершення наукових досліджень відповідно до плану НДР на 2021 рік.

Програми наукових досліджень Інституту на 2021-2025 роки

За результатами доповідей та обговорення прийнята Постанова щодо їх затвердження.

ФОТОЗВІТ