УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Завідуючий лабораторією біотехнології ІБКіЦБ Петюх Г.П. прийняв участь у роботі VII Міжнародної науково-практичної конференції (до 95-річчя НАН України) «Проблеми природокористування, сталого розвитку та техногенної безпеки регіонів» та Зеленому Форумі, які проходили з 8 по 11 жовтня 2013 року у м. Дніпропетровську. Організаторами конференції та форуму були Інститут Проблем Природокористування та Екології НАН України, Дніпропетровська обласна екологічна асоціація “Зелений Світ”/Друзі Землі України та Міжнародна федерація Друзі Землі Европи (Friends of the Earth Europe).
Петюх Г.П. зробив пленарну доповідь «Проблеми з реалізацією системи біобезпеки в Україні при використанні генетично модифікованих організмів» на конференції та доповідь «Система критеріїв при проведенні екологічної експертизи трансгенних технологій» на секції Біобезпека і Біорізноманіття Зеленого Форуму.
Петюх Г.П. прийняв участь в обговоренні проблем зі стану біологічної безпеки в Україні, загрози безконтрольного розповсюдження генетично модифікованих організмів (ГМО), скорочення природного біологічного різноманіття та спрощення екосистем, в тому числі, при створенні ГМО другого покоління. Обговорювалися питання впливу гліфосатмістких гербіцидів на довкілля та людину. На секції провели диспути з актуальності загроз для природного навколишнього середовища в зв’язку з масштабними планами людини в Україні та світі, такими як видобуток сланцевого газу, будівництво нових АЕС, ГЕС та ГАЕС з урахуванням положень Конвенції з біологічного різноманіття (Картахенський протокол, Нагойський протокол). Перспективи досягнення Україною Айчі цілей.