В Інституті з 27 по 31 травня 2024 року пройшли курси підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників за напрямами «Біоенергетика» та «Біотехнологія»

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН з 27 по 31 травня 2024 року (в режимі он-лайн) пройшли курси підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників за напрямами «Біоенергетика» та «Біотехнологія». Відповідальним за проведення і модератором курсів був завідувач відділу селекції і сталих технологій вирощування і переробляння біоенергетичних культур д.с.-г.н. Олександр Ганженко.

Звіт про курси підвищення кваліфікації

У перший день, 27 травня, учасників курсів у вступному слові привітав директор ІБКіЦБ академік НААН Микола Роїк. На першій лекції слухачі  курсів познайомились з Економічними, екологічними та соціальними основами виробництва і використання біопалива в Україні (Лектор: д.с.-г.н. Олександр Ганженко). Було відмічено, що біоенергетика є стратегічною галуззю відновлюваних джерел енергії, розвиток якої дозволить зменшити залежність від викопних джерел енергії та зменшити викиди парникових газів. Водночас  відмічено, що розвиток біоенергетики має відбуватися з дотриманням принципів сталого розвитку. Цього дня учасники курсів також прослухали лекцію на тему «Технологічні та технічні аспекти  вирощування і переробляння цукроносних культур на біопаливо» (Лектор: д.с.-г.н. Олександр Ганженко), у якій акцентовано увагу на тому, що цукроносні культури (цукрові буряки, цукрове сорго та інші) мають стати основою формування сировинної бази для розвитку рідких та газоподібних видів біопалив.
Цього дня також перед слухачами виступив зав. лабораторії селекції, біотехнології зернових і нішевих культур та генетичних ресурсів, к.с.-г.наук, с.н.с Вадим Чернуський з доповіддю на тему «Комплексна система взаємодії факторів селекційної еволюції мінливості та методологічних аспектів біотехнології та шляхи досягнення збалансованої оптимізації в умовах зміни клімату»

28 травня учасники курсів мали можливість прослухати лекцію на тему «Створення кластерів на базі цукрових заводів в складі об’єднаних територіальних громад» (Лектор: к.е.н. Анатолій Фурса), в якій розглядались організаційні та нормативно-правові засади створення і функціонування біоенергетичних комплексів на базі об’єднаних територіальних громад. Відповідно до принципів сталого розвитку вирощування біоенергетичних культур не повинно вести до зменшення площ під традиційним сільськогосподарськими культурами, тому особливий інтерес у слухачів викликала лекція «Маргінальні землі - критерії визначення, класифікація та використання» (Лектор: д.с.-г.н. Вадим Іваніна).

29 травня учасникам було представлено доповідь на тему «Наукові основи та практика застосування робототехніки для проведення наукових досліджень» (Лектор: д.с.-г.н., професор Олег Присяжнюк), в ході якої слухачі познайомились з сучасними технологіями проведення досліджень у аграрній науці та технічними засобами для їх реалізації. Перед учасниками курсів виступив доктор технічних наук, професор, академік НААН Володимир Кравчук, який у своїй презентації, на тему «Технологічні і технічні аспекти використання біомаси» відмітив бар’єри на шляху розвитку біоенергетики та висвітлив ініціативи ІБКіЦБ для їх подолання, крім того слухачів було проінформовано про потенційні можливості біоенергетики в Україні, а також конструкційні особливості обладнання для отримання теплової енергії з біомаси.

30 травня слухачам курсів було надано кваліфіковану інформацію на тему «Основи мінної безпеки в сільському господарстві» щодо особливостей використання сільськогосподарських угідь в регіонах, де велись активні бойові дії (Лектор: к.с.-г.н., Владислав Різник). Цього ж дня було представлено лекцію на тему «Шкідники в плантаціях біоенергетичних культур та заходи контролювання їх чисельності» (Лектор: д.с.-г.н., професор Василь Саблук) та доповідь «Інтелектуальна власність, права, документи, зміни і новизна» (Лектор: к.с.-г.н. Світлана Мандровська)

У п’ятницю 31 травня слухачі курсів познайомилися з технологічними аспектами вирощування багаторічних біоенергетичних культур. Так, у доповіді на тему «Основи селекції і технології плантаційного вирощування деревних енергетичних культур» (Лектор: д.с.-г.н., професор Ярослав Фучило) було розкрито особливості проведення досліджень із селекції енергетичних верб і тополь, а також розглянуто вимоги до проведення основних технологічних операцій зі створення плантацій деревних енергетичних культур. З другої презентації на тему «Трансгенні технології та ризики при їх використанні» (Лектор: к.б.н. Григорій Петюх) слухачі дізналися про елементи генної інженерії та можливі ризики від їх широкого використання.

По завершенню курсів учасники відмітили високий рівень науковий і практичний рівень представлених презентацій, а також кваліфікацію лекторів. Усі учасники курсів отримають сертифікат про підвищення кваліфікації за напрямами «Біоенергетика» та «Біотехнологія».

Приєднані файли: