Затвердження тем дисертаційних робіт аспірантів

2 листопада 2022 року відбулося спільне засідання методичної комісії з напряму досліджень фізіології, біотехнології, селекції і насінництва сільськогосподарських культур та методичної комісії з технології вирощування цукрових буряків та інших біоенергетичних культур, на якому було розглянуто та затверджено теми дисертаційних робіт аспірантів за двома спеціальностями: 202 – Захист і карантин рослин (3 аспіранта) та 201 – Агрономія (7 аспірантів). Під час доповіді аспіранти представили актуальність, наукову новизну та практичне значення теми дисертаційної роботи, мету та завдання досліджень, об’єкт та предмет досліджень, схеми дослідів, а також обліки і спостереження, які будуть проводитися впродовж вегетації культур.