ЖУРНАЛ "БІОЕНЕРГЕТИКА/BIOENERGY" №1 (17) 2021 РОКУ

                                         ЗМІСТ

Меморандум закріпив співпрацю науковців і управлінців
Memorandum confirmed cooperation between scientists and managers

Роїк М. В., Фучило Я. Д., Ганженко О. М. Теоретичні та прикладні аспекти використання агролісомеліоративних насаджень України в енергетичних цілях
Roik M.V., Fuchylo Ya.D., Hanzhenko O.M. Theoretical and applied aspects of the use of agricultural and forest meliorative plantations of Ukraine for energy purposes

Балагура О. В., Балан В. М., Доронін В. А., Волоха М. П. Удосконалена технологія вирощування насіння буряків кормових у Центральному Лісостепу України
Balahura O.V., Balan V.M., Doronin V.A., Volokha M.P. Advanced technology of growing fodder beet seeds in the Central Forest Steppe of Ukraine

Квак В. М., Потапенко Л. В., Скачок Л. М., Горбаченко Н. І. Вирощування гігантського міскантусу на Поліссі  на радіоактивно забруднених грунтах
Kvak V. M., Potapenko L. V., Skachok L. M., Horbachenko N. I. Growing giant miscanthus in Polissya on radioactively contaminated soils

Дрига В. В. Стратифікація як спосіб підвищення схожості насіння проса прутоподібного (Рanicum Virgatum L.)
Dryga V.V. Stratification as a way to increase germination of switchgrass seeds (Panicum virgatum L.)

Мартін Батталья, Вейд Томасон, Джон Х. Фіке, Григорій К. Еваніло, Моріц Фон Коссель, Емре Бабур, Ясір Ікбал, Андре А. Діатта  Широкий вплив вилучення кукурудзиння і пшеничної соломи для виробництва біопалива на продуктивність культур, здоров’я грунту і викиди парникових газів – огляд
Martin Battalia, Wade Thomason, John H. Fike, Gregory K. Evanilo, Moritz von Kossel, Emre Babur, Yasser Iqbal, Andre A. Diatta   The broad impacts of corn stover and wheat straw removal for biofuel production on crop productivity, soil health and greenhouse gases emissions

Ягольник О. О. Лауреати Державної премії – вчені й фахівці біоенергетичної галузі
Yaholnyk О.О. State award winners: researchers and experts in bioenergy

На Київщині стартували весняні «енергетичні жнива»
Spring «energy harvest» started in Kyiv region

Виробники «зеленої» електроенергії відсудили в ДП «Гарпок» 700 млн грн
Green electricity producers won a UAH 700 million payout against HAPROK

До 2045 року Каліфорнія назавжди припинить видобуток нафти, а ціна на нафту впаде до $10 за барель
By 2045, California will suspend oil production forever, and the price of oil will fall to $ 10 per barrel

Олександров Я. Г. Рекомендації з вирощування павловнії
Ya.H. Oleksandrov Growing paulownia: tips