Звіт директора Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН Роїка Миколи Володимировича про виконання програм наукових досліджень за 2022 рік

 19 січня 2023 року в НААН пройшло заслуховування звітів за 2022 р. про виконання програм наукових досліджень Інститутом біоенергетичних культур і цукрових буряків з ПНД № 26 «Біоенергетичні ресурси» та ПНД № 27 «Буряки цукрові та інші нішеві культури». Керівник програм - директор ІБКіЦБ НААН, академік НААН Роїк Микола Володимирович.
Рецензенти ПНД № 26 «Біоенергетичні ресурси»:
Жемойда Віталій Леонідович, к.с.-г.н., доцент кафедри генетики, селекції і насінництва імені проф. М.О. Зеленського Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України;
Борзих Олександр Іванович, академік НААН, директор Інституту захисту рослин НААН;
Гнап Ірина Василівна, к.с.-г.н., директор ТОВ "САЛІКС ЕНЕРДЖІ"
Експерт: Петриченко Василь Флорович, академік НААН, радник дирекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
Значну увагу у звіті з ПНД 26 «Біоенергетичні ресурси» приділено дослідженням з фундаментальних та прикладних НДР, зокрема сталих технологій вирощування біоенергетичних культур, як сировини для виробництва біоматеріалів та палива. Також новим напрямком стало створення і функціонування біоенергетичних комплексів у складі об’єднаних територіальних громад (ОТГ), що є надзвичайно актуальним в умовах теперішнього часу.
Рецензенти та експерт зауважили, що звіт Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків про результати науково-дослідних робіт НААН з ПНД 26 «Біотехнологія, селекція, насінництво, розсадництво та технологія сталого вирощування біоенергетичних культур як сировини для виробництва біоматеріалів та біопалива» («Біоенергетичні ресурси») за 2022 р. є достатньо інформативним, має важливе наукове і практичне значення, написаний на належному фаховому рівні та внесли пропозицію звіт схвалити.
Рецензенти ПНД № 27 «Буряки цукрові та інші нішеві культури»:
Янсе Лілія Амінівна, член-кореспондент НААН, заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, меліорації та механізації НААН;
Корнійчук Олександр Васильович, к.с.-г.н., директор Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН;
Каленська Світлана Михайлівна, академік НААН, д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри рослинництва Національного університету біоресурсів і природокористування України МОН України.
Експерт: Кобизєва Любов Никифорівна, член-кореспондент НААН, д.с.-г.н., директор Інституту рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН
Значну увагу у звіті з ПНД № 27 «Буряки цукрові та інші нішеві культури» приділено дослідженням з фундаментальних та прикладних НДР, зокрема з біотехнології, генетики та селекції буряків цукрових. Дослідження зі створення гібридів буряків цукрових виконувались на шести дослідно-селекційних станціях мережі Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків (БЦДСС, ВДСС, ВПДСС, ІДСС, УЛДСС, ЯДСС).
Рецензенти та експерт з оцінки звіту з ПНД 27 «Буряки цукрові та інші нішеві культури» зауважили, що зважаючи на значну актуальність досліджень і практичне значення наукових розробок, поданий звіт Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків відповідає поставленим вимогам і заслуговує схвалення.
Звіти Інституту про виконання програми наукових досліджень за 2022 рік обговорено та схвалено.