Звітування аспірантів з виконання освітньо-наукової програми з підготовки доктора філософії

24 і 25 лютого 2021 року відбулося он-лайн засідання методичних комісій з технології вирощування цукрових буряків та інших біоенергетичних культур,  проблем селекції і насінництва, біотехнології Інституту із заслуховування звітів аспірантів за 1, 2 і 3 роки навчання.

На засіданні були заслухані звіти аспірантів зі спеціальностей 201 – Агрономія (спеціалізації – рослинництво, агрохімія, селекція) та 202 – Захист і карантин рослин (спеціалізація – гербологія).

Звіти були схвалені членами методичних комісій та рекомендовані на затвердження Вченій раді ІБКіЦБ.