Про роботу і діяльність лабораторії фітопатології, якою керує Віктор Положенець, доктор с.-г. наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України

На долю лабораторії фітопатології випала відповідальна функція, пов’язана зі складання навчальних програм з підготовки докторів філософії за спеціальністю 202 – Захист і карантин рослин. Для цієї мети Віктор Михайлович спільно із співробітниками лабораторії (Аліна Лосєва, Надія Свідельська, Галина Цвігун, Зоя Корж, Катерина Калатур) підготували пакет документів з напрямку фітопатології по трьох дисциплінах.
Для покращення механізму навчання аспірантів професором В.М. Положенцем у 2022 році видано типографічним шляхом навчальні посібники, зокрема:

Інноваційні наукові дослідження в галузі рослинництва та селекції ІБКіЦБ

Вийшов друком збірник Матеріалів IІІ міжнародної науково-практичної конференції «Новітні агротехнології» за результатами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції "Новітні агротехнології", що відбулася 31 серпня 2022 року в Українському інституті експертизи сортів рослин.

Перспективність використання сорго звичайного для біоенергетики. Вивчення технології вирощування сорго звичайного на біопаливо

Сорго звичайне двокольорове або зернове (Sorghum bicolor (L.) Moench) одна з найбільш високопродуктивних злакових культур універсального призначення, яку вирощують для продовольчого, кормового та технічного призначення. Характерною особливістю є відносна стійкість до посухи і спеки, що робить його ідеальним зерновим продуктом для споживання людиною і твариною в регіонах з екстремальними температурами та мінімальними опадами, особливо з посушливим кліматом.

НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО: УКРАЇНА – КАЗАХСТАН

Наукове співробітництво Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків та Казахського Інституту землеробства і рослинництва, лабораторії біотехнології, фізіології, біохімії і оцінки якості продукції.

Дослідження із застосування біопрепаратів Мікофренд, Міковітал і Флоробацелін для підвищення продуктивності сільськогосподарських та біоенергетичних культур

Проведено дослідження із застосування біопрепаратів Мікофренд, Міковітал і Флоробацелін для підвищення продуктивності сільськогосподарських та біоенергетичних культур та видані науково-практичні рекомендації.
Науково-практичні рекомендації розробили наукові співробітники ІБКіЦБ НААН Сінченко В.М., Саблук В.Т., Запольська Н.М., Шендрик К.М., Смірних В.М., Тищенко М.В.; Національного університету біоресурсів і природокористування Димитров С.Г.

Розроблено метод одержання гомозиготних ліній цукрових буряків при апозиготії і ЦЧС в умовах in vitro

В лабораторії цитогенетики спільно з лабораторією апоміксісу і поліплоїдії Ялтушківської ДСС розроблений Метод одержання гомозиготних ліній цукрових буряків при апозиготії  і ЦЧС в умовах in vitro та видані методичні рекомендації «Одержання гомозиготних ліній цукрових буряків при апозиготії і ЦЧС в умовах in vitro». Автори: М.В. Роїк, Н.С. Ковальчук, О.А. Зінченко, Л.Г. Федорощак, Н.М. Хіміч, Н.Р. Гумерова, В.М. Гументик.

Глобальні виклики потребують застосування інноваційної методології вирішення науково-методичних проблем - М.В. Роїк, В.В. Чернуський, С.М. Бровко

Уповільнення Гольфстріму у 20 столітті є безпрецедентним і пов’язане із кліматичними змінами, спричиненими людиною. Основним механізмом перерозподілу тепла та вирішальним для світового клімату, є АМОК (атлантичний меридіональний циркуляційний механізм) різке уповільнення якого, може спричинити збої у всьому світі - включаючи раптовий підйом рівня регіонального моря, зміни положення основних опадів та посушливих кліматичних зон (Caesar, L., McCarthy, G.D., Thornalley, D.J.R. et al., 2021; Keil, P. et al., 2020)

Політика і програма недопущення насильства і домагання в сфері праці: психологічна безпека робочого середовища

Київська обласна рада професійних спілок продовжує співпрацю з Міжнародною організацією праці з питання розроблення та імплементації Профспілкової політики з недопущення насильства і домагань у сфері праці в Київській області. Міжнародна організація праці підтримала ініціативу Київської обласної ради профспілок у проведенні заходів з напрацювання Політики з недопущення насильства і домагань у сфері праці.

Сторінки