Публікації

Перспективи вирощування енергетичних культур

В Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків проводяться дослідження з технології вирощування і переробляння багаторічних і однорічних біоенергетичних культур, що використовуються для виробництва біопалива (буряки цукрові та кормові, сорго цукрове та зернове, ріпак, кукурудза, енергетична верба, тополя, павловнія, міскантус, свічграс та ін.).

Загальна гербологія: монографія

Вийшла з друку монографія  Загальна гербологія/ О.О. Іващенко,  О.О. Іващенко – НААН, Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків, Інститут захисту рослин НААН.

Методичні рекомендації

В лабораторії агроекомоніторингу і проблем землеробства  розроблено методичні рекомендації згідно наукових програм ІБКіЦБ:

Міскантус в Україні

Вийшла з друку монографія «Міскантус в Україні»/ [М.В. Роїк, В.М. Сінченко, В.І.Пиркін, В.М. Квак та ін.]. – К.: ФОП Ямчинський О.В., 2019. – 256 с.

Методичні рекомендації

В лабораторії лабораторії фітопатології і ентомології розроблено і видано Методичні рекомендації з технології захисту сільськогосподарських та біоенергетичних культур від шкідників та хвороб, в яких наведено основні шкідники і хвороби сільськогосподарських і біоенергетичних культур і дані рекомендації щодо застосування хімічних способів їх захисту.

Методичні рекомендації

В лабораторії цитогенетики (сектор культури клітин і тканин in vitro) розроблено методичні рекомендації згідно наукових програм ІБКіЦБ, які проводилися у 2011-2015 рр..

Сторінки