Лабораторія насіннєзнавства та насінництва буряків і біоенергетичних культур

Телефон: 

 

Завідувач лабораторії
Доронін Володимир Аркадійович, д.с.-г.н., професор

 

 

Штатний склад лабораторії

ПІБ

Посада

Вч. ступінь

Вч. звання

Телефон

Доронін Володимир Аркадійович

зав. лаб.

д.с.-г.н.

професор

(044) 2753355

Балан Василь Миколайович

гол. н. с.

д.с.-г.н.

професор

(044) 2755200

Сторожик Лариса Іванівна

гол. н. с

д. с.-г.н.

с.н.с.

(044) 2755044

Кравченко Юлія Анатолівна

с.н.с.

к.с.-г.н.

с.н.с.

(044) 2753355

Дрига Вікторія Вікторівна

н.с.

к.с.-г.н.

-

(044) 2753355

Войтовська Вікторія Іванівна

с.н.с..

к. с.-г.н.

-

(044) 2755200

Доронін Володимир Володимирович

н.с.

-

-

(044) 2753355

Вінокурова Світлана Олександрівна

лаборант

-

-

(044) 2755200

Ковальчук Валентин Анатолійович

провід. фахівець

-

-

(044) 2755200

Башлай Василь Іванович

лаборант

-

-

(044) 2755200

Башлай Ольга Михайлівна

лаборант

-

-

(044) 2755200

 

Характеристика наукових досліджень

Розробка теоретичних основ насінництва і розсадництва біоенергетичних культур, біотехнологічні і агротехнічні методи репродукування насіння та садивного матеріалу, забезпечуючи високий коефіцієнт їх розмноження.
Вивчення особливостей формування насіння свічграсу залежно від його цитоембріологічного розвитку та різноякісності.
Дослідити вплив абіотичних та біотичних чинників на зберігання маточних буряків з метою отримання високоякісного насіння.
         - На основі комплексного вивчення елементів технології буде розроблено спосіб розмноження садивного матетеріалу біоенергетичних культур та насіння цукрових буряків зі схожістю 95% і вище, що забезпечить високу  приживлюваність  садивного матеріалу та польову схожість насіння і одержання рівномірних і дружніх сходів у польових умовах.
         - На підставі результатів досліджень з удосконалення елементів технології вирощування насіння сучасних гібридів цукрових буряків розроблено висадковий спосіб його вирощування.
         - Розробка нових та удосконалення існуючих методик визначення посівних якостей насіння цукрових, кормових буряків і проса прутоподібного (свічграсу).

         Наукова продукція (наукові публікації), послуги, що надаються

Надання рекомендацій насінницьким господарствам з впровадження інтенсивних технологій вирощування насіння цукрових буряків безвисадковим і висадковим способами та післязбиральної його очистки, рекомендацій насіннєвим заводам з передпосівної підготовки насіння до сівби. Проведення консультацій з визначення посівних якостей насіння.

1. Доронін В.А., Поліщук В.В., Доронін А.В., Кравченко Ю.А., Миколайко В.П., Кравченко В.С. Насінництво цукрових буряків [наукове видання]. – Умань: Видавничо-поліграфічний центр «Візаві» (Видавець «Сочінський М.М.»), 2018. – 380 с.
2. Балан В.М., Карпук Л.М., Балагура О.В., Вахній С.П. Цукрові буряки: біологія, насінництво, агротехніка, технологія: монографія – Біла Церква, 2013. - 336 с.
3. Доронін В.А., Дрига В.В., Кравченко Ю.А., Доронін В.В. Особливості формування садивного матеріалу міскантусу гігантського  залежно від елементів технології вирощування //Plant Varieties Studying and protection. –  № 4 . – 2017 – С.  351-360.
4. Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Дрига В.В., Доронін В.В. Особливості росту та розвитку міскантусу залежно від якості садивного матеріалу // Вісник Уманського національного університету садівництва. –  № 2. – 2017. – С. 19-24. 
5. Балан В.М,, Доронін В.А. Прискорене розмноження гібридів цукрових буряків // Цукрових буряків. – 2018. - № 1. – С.14-17.
6. Vojodymyr A.Doronin, Viktoriya V. Dryha, Lesia M. Karpuk, Sergiy P. Vachniy, Andriy A. Pavlichenko, Valeriy P. Mykolayko, Valentyn V. Polischuk  Specific aspects of the formation of Miscanthus planting material dtpending on cultivation conditions // EurAsian Journal Biosci. - 2018, 12 (2). P. 325-331.
7. Дрига В.В. Приживлюваність ризом міскантусу залежно від застосування абсорбенту за їх садіння / В.В. Дрига // Цукрові буряки. – К., 2018. - № 1 – С.18-21.
8. Сторожик Л.І. Музика О.В. Формування структурних показників урожаю сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування.  Новітні агротехнології, ІБКіЦБ.2017, № 5. ISSN 2410-1303 (online)
9. Сторожик Л.І., Войтовська В.І. Створення та збереження колекції вівса за використання біотехнологічного методу.  Вісник Білоцерківського НАУ. Сер. Агробіологія. 2018,  № 1(138). с. 50-59
10. Пат. 108992, МПК (2016.01), А01Н 4/00, АО1В 79/00 Спосіб вегетативного розмноження садивного матеріалу міскантусу // Доронін В.А., Кравченко Ю.А., Доронін В.В., Дрига В.В., Ярощук Т.А., Ярощук І.Е. - № u 2016 00732; Заявл. 01.02.2016, Опубл. 10.08.2016, бюл. № 15.
11. Пат. 130398 Україна, МПК (2018.01), А01 1/00 Спосіб підвищення схожості насіння цукрових буряків в процесі його передпосівної підготовки / Доронін В.А., Балан В..М., Кравченко Ю.А., Доронін В.В. - № заявки u 2018 05429. – Опубл. 10.12.2018. бюл. №23.
12. Пат. 126251 Україна, Споміб підготовки поля для сівби сорго / Сторожик Л.І., Зиков П.Ю., Герасименко Л.А. - № заявки u 2018 00 215. – 2018.

Дрига В.В. на досліді з розробки вегетативного способу розмноження міскантусу гігантського, що забезпечує високу приживлюваність садивного матеріалу (перший рік вегетації) - Дослідне поле Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків

 

 

Розмноження базисного насіння цукрових буряків