Повний перелік документів

 

Стратегія розвитку Державної установи Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України на період 2021-2030 рр.

Кодекс академічної доброчесності Державної установи Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Положення про заходи щодо запобігання корупції в Державній установі Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків

Положення про врегулювання конфліктних ситуацій у Державній установі Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків

Положення про запобігання академічному плагіату в ДУ Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України

Положення про Раду молодих вчених Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувача вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня  ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України за спеціальностями 201 – Агрономія та 202 – Захист і карантин рослин (2016)

Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України 

Положення про навчально-методичні комплекси дисциплін, за яким здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України за спеціальностями 201 – Агрономія та 202 – Захист і карантин рослин

Положення про порядок та умови обрання аспірантами вибіркових дисциплін в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Положення про порядок звітування аспірантів та докторантів в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Положення про оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Положення про внутрішнє забезпечення якості вищої освіти в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Порядок використання коштів для надання матеріальної допомоги та заохочення аспірантам Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Положення про приймальну комісію до аспірантури Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Положення про організацію освітнього процесу підготовки здобувача вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України за спеціальностями 201 –  Агрономія та 202 – Захист і карантин рослин 

Положення про освітньо-наукові програми зі спеціальностей 201 – Агрономія та 202 – Захист і карантин рослин в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Положення про порядок проведення рейтингової оцінки наукових і науково-педагогічних працівників в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Положення про інформаційний супровід веб-ресурсів Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Положення про силабус навчальної дисципліни при підготовці здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та інформальній освіті при підготовці здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії (PhD) в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти

Положення про стейкхолдерів освітніх програм в Інституті біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України